ပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောသင့်တဲ့နေရာပြောသင့်တဲ့အချိန်ပြောကြရမယ်မခံချင်စိတ်ဒေါသစိတ်တွေရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :