ပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောသင့်တဲ့နေရာပြောသင့်တဲ့အချိန်ပြောကြရမယ်မခံချင်စိတ်ဒေါသစိတ်တွေရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_turtle_speak.mp4