မိမိနေရာနှင့် မိမိတာဝန်ကို သိရှိပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှသာလျှင် ဘေးရန်မှ လွှတ်မြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို တောတွင်းသားများနှင့် ကျားအိုကြီးတို့ကို သာဓကပြ၍ ရဿေ့ကြီးရဲ့ ဆုံးမစကားကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/g4_3rd_mm_story_jungle_friends-1.mp4