အမှားတစ်ခုလုပ်မိခဲ့ရင် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယူပြီးသတ္တိရှိရှိဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_atale_tobeproud.mp4