အရာရာတိုင်းမှာတန်ဖိုးကိုယ်စီရှိကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_personalvalue.mp4