ရေအိုးလေး၊ရေအိုးအဖုံးလေးနဲ့ ရေခွက်လေးတို့ ရဲ့ စုပေါင်းအင်အားရှိမှ သန့်ရှင်းသောရေကိုသောက်သုံးလို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပညာပေးထားသော ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါသည်။

Source: Third Story Project

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/g3_3rd_mm_story_oasis.mp4