အရင်က စာချည်းပဲလုပ်ရသောမီးစုလေးတစ်ယောက် သူ့အချိန်နှင့်သူ ကစားချိန်ကစား စာကျက်ချိန်စာကျက် သတ်မှတ်လိုက်သောအခါ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာသောမီးစုလေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပုံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Source: Third Story Project

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/g3_3rd_mm_story_playing_time_for_mee_su.mp4