ဂျွန်နီကို နှိုးကြမယ် တစ်နေကုန် ငိုက်မြည်းနေတဲ့ အိပ်ရတာကိုအလွန်နှစ်သက်တဲ့ ဂျွန်နီတစ်ယောက်ကို လူတိုင်းက ဝိုင်းနှိုးကြတဲ့အခါ။

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_wakeup_jonny.mp4