Men Make a difference

ကမ္ဘာအနှံ့AIDS ရောဂါ ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အမျိုးသားများကို အခြေပြု၍ ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

Geneva, Switzerland

Publisher Phone Number