Myanmar encyclopedia summary 2011

မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်း

၂၀၁၀ပြည့်နှစ်ဖြစ်ရပ်များ၊စာကြည့်တိုက်ရေးရာစနစ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ရုပ်သေးရုပ်အနုပညာ၊နှစ်ငါးရာပြည့်တောင်ငူမြို့၊မြန်မာရဟန်းခံရှင်ပြုနှင့်နားသမင်္ဂလာ၊စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

Publisher Address

အမှတ်၅၂၉-၅၃၁၊ကုန်သည်လမ်း

Publisher Phone Number