သမိုင်းထဲက မန္တလေး၊ မန္တလေးထဲက သမိုင်း

မြသန်းတင့်

ဤစာအုပ်တွင် အိုကွန်းနားသည် အခြားရှေးဟောင်းမြို့တော်များအကြောင်းကို ရေးသားထားသော်လည်း အဓိကထား၍ ရေးထားသည်မှာ မန္တလေးဖြစ်သည်။

Other information

Source

အမေ့ဥယျာဉ် စာအုပ်တိုက်

Publisher Name

အမေ့ဥယျာဉ် စာအုပ်တိုက်

Publisher Address

အမှတ် ၂၀၊ ၅၅ လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့နယ်။

Publisher Phone Number

ဖုန်း- ၀၁- ၂၀၃၅၂၇