Who will hit the drum of peace

ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ

ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်သောအသိပညာများ၊ဗုဒ္ဓါဝါဒီနှင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်၊လူ့စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းစသည့်အကြောင်းအရာများပါဝင်ပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

ဒေါ်သင်းသင်းမွန် သင်းစာပေ

Publisher Address

မြကြာငုံစာအုပ်တိုက် အမှတ်၅၄၊အုတ်လမ်း၊ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုခ်ဦး၊ရန်ကုန်

Publisher Phone Number