Jataka tales 550 no7

ဦးလှခင်(ဆန်းညွှန့်ဦး)

ဘုရားလောင်းပညာရှိများအကြောင်းရေးသားထားသော ဇာတ်တော်များအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

ဒေါ်ခင်စီ (၀၁၄၈၀) မေတ္တာမိုးပုံနှိပ်တိုက်၊ အမှတ်၂၂၊ ဓမ္မဝိဟာရလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန်

Publisher Address

တင်တင်အေး ပိဋကတ်စာပေ၊ အမှတ်၁၄၊ ရွှေတိဂုံဘုရားဈေးတော်ရုံ၊ ရန်ကုန်

Publisher Phone Number