တရားအသိလူ့မျက်စိ

အရှင်သိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယော)

အရှင်သိရိန္ဒာဘိဝံသ (ယော)၏ ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တွင် ဟောခဲ့သောတရားကို ရေးသားထားသည်။

Other information

Source

Publisher Name

Publisher Address

Publisher Phone Number