စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းမှ လွတ်မြောက်ရေး

မောင်ပေါ်ထွန်း

စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကာလတွင် လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သည့် သဘောတရားနှင့် နည်းလမ်းများကို အသေးစိတ်ပြုစုရေးသားထားသည်။

View e-books
Other information

Source

ချိုတေးသံစာပေ

Publisher Name

ပြည့်စုံစာအုပ်တိုက်

Publisher Address

၁၃၆/၆၊ ၃၆-လမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Publisher Phone Number

ဖုန်း- ၇၀၆၀၈၂စ