ထီးကလေးမောင်မဲတူ

မောင်ဖြိုးသက်ခိုင်

ကလေးများကို ဘာသာစကား၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ အသားအရောင်၊ နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသများကို အစွဲပြု၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရဘဲညီမျှစွာ ဆက်ဆံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ညွှန်းထားသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ(၀၁၇၉၃) သဒ်စတိုရီပရောဂျက်စာပေတိုက်

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက် (မြဲ-၀၀၆၃၂၆) အမှတ် (၁၅၃/၁၅၅)၊ သစ်တောဝင်း(အောက်လမ်း) မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

Publisher Phone Number