နတ်ပေါက်စီရဲ့သက်ရှည်ဆေး

ဦးဦးပုံပြင်(ဒေါက်တာဇာနည်ဝင်း)

ကလေးများအတွက် ကူးစက်ရာဂါများမှကာကွယ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြထားပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံံ သဒ်စတိုရီပရောဂျက်စာပေတိုက်

Publisher Address

အမှတ် (၈၆)၊ မြေညီထပ် ၅၂လမ်း(လယ်)၊ ပုစွန်တောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်

Publisher Phone Number

၀၉၇၉၉၈၇၄၈၄၃