Income generation

စက္ကူအိတ်၊အခြေခံအပ်ချုပ်ပညာ၊အဝတ်ပန်းဖူးတံ၊ဝါးတူ၊ဒေသအလိုက်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ၊ရပ်ရွာဒေသရှိလူမူရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

Publisher Address

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော်အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

Publisher Phone Number