အိုအေစစ်လေး

ကံသာ

စည်းလုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကို ဖော်ညွှန်းထားသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။

Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ(၀၁၇၉၃) သဒ်စတိုရီပရောဂျက်စာပေတိုက်

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက် (မြဲ-၀၀၆၃၂၆) အမှတ် (၁၅၃/၁၅၅)၊ သစ်တောဝင်း(အောက်လမ်း) မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

Publisher Phone Number