သတင်းထောက်ကလေးဂျေဂျေ

ဖိုးဝလုံး
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲစူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့ကျောင်းသားလေး ဂျေဂျေဟာ စက်ရုံတွေက ထွက်တဲ့ရေဆိုးရေညစ်တွေ က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးကြောင်းကို ပြောပြထားတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number