ဝါးပင်ငယ်ငယ်ချစ်စဖွယ်

မောင်နော်လောဒ်

ဉီးလူလှရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေဟာဝါးပင်လေးကို မကောင်းပြာဆိုကြပြီး မိုးပြင်းလေပြင်းတွေကြတော့မှဝါးပင်လေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပုံကို ဖော်ပြထားပါသည်

View e-books
Other information

Source

Third story

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number