မယ်သီလရှင်

Alyson Curro

ဒေါ်ကေတုမာလသည် အဘယ့်ကြောင့် အမျိုးသားများသာလျှင် ပုထိုးစေတီ၊ ကျောင်းပေါ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ပြီး သူမ တက်ရောက်ခွင့်မရသည်ကို နားမလည်ခဲ့ပါ။ မယ်သီလရှင်အဖြစ် သာသနာဘောင်သို့ ဝင်ရောက်၍ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိအောင် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပုံ နှင့် သာသနာဘောင်တွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက် ပြောင်းလဲခဲ့လည်းကို ဖတ်ရှုကြစို့။

View e-books
Other information

Source

Let's Read

Publisher Name

The Asia Foundation - Let's Read

Publisher Address

Publisher Phone Number