မီးစုပျော်သွားပြီ

သီယျာ

အရင်က စာချည်းပဲလုပ်ရသောမီးစုလေးတစ်ယောက် သူ့အချိန်နှင့်သူ ကစားချိန်ကစား စာကျက်ချိန်စာကျက် သတ်မှတ်လိုက်သောအခါ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာသောမီးစုလေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပုံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number