ဘောလုံးကန်တဲ့စက်ရုပ်လေး

စိုင်းရှဲန်မှိုင်း

ဘောလုံးကန်နေတဲ့ စက်ရုပ်လေးကို စစ်သားကြီးတွေဖမ်းသွားပြီး စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ ရုပ်ပြပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်။၁၅ နှစ်အောက်ကလေးများအားစစ်မှုထမ်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးရမည်ဟု ပညာပေးထားသောပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number