တန်းတူညီတူ

မောင်ခင်လင်း

တန်းတူညီတူဇာတ်လမ်းထဲမှာ သင်္ချာတော်တဲ့ မယ်ငြိမ်းချမ်းလေး ကို ကျူရှင်မတတ်နိုင်သော်လည်း တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးရမည်ကို ပြောပြထားပါတယ်။

View e-books
Other information

Source

Third story

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number