တူတာလေးတစ်ခု

ဦးဦးသီဟ

ဒီပုံပြင်လေးမှာ အသားအရောင် မတူကြသော ရွာများ တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရန်တတ်ပြောပြထားပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number