တောင်ဇလပ်ပုံပြင်

မောင်ကီးဂေတမ်

ကလေးများသည် ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေနှင့် သန့်စင်လုံခြုံသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဖော်ညွှန်းထားသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ(၀၁၇၉၃) သဒ်စတိုရီပရောဂျက်စာပေတိုက်

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက် (မြဲ-၀၀၆၃၂၆) အမှတ် (၁၅၃/၁၅၅)၊ သစ်တောဝင်း(အောက်လမ်း) မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

Publisher Phone Number