တောင်ဇလပ်ပုံပြင်

မောင်ကီးဂေတမ်

ဤ ပုံပြင်တွင် စက်ရုံကြီးမှထွက်သော အညစ်အကြေးများကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လေထုညစ်ညမ်းလာပုံ‌ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number