ခဲတံကလေး ဆိုလ

မထွမ်းရှိန်ဘောမ်ယုံ

ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်း ကူညီမှုအထူးလိုအပ်သော ကလေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမည်။ အခြားကလေးများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ညွှန်းထားသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။lvl1_ratha_pencil_sola_mm

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ(၀၁၇၉၃) သဒ်စတိုရီပရောဂျက်စာပေတိုက်

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက် (မြဲ-၀၀၆၃၂၆) အမှတ် (၁၅၃/၁၅၅)၊ သစ်တောဝင်း(အောက်လမ်း) မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

Publisher Phone Number