အာဟာရပြည့်စုံတဲ့ အစားအစာ

ဤစာအုပ်တွင် အာဟာရပြည့်ဝသောအစာအစားများအကြောင်းသင်ပြထားသည်။ စာအုပ်ထဲတွင် အတူနေမိန်းကလေး၂ယောက်မှာ တစ်ယောက်သည် အာဟာရပြည့်ဝစွာစား၍ကျန်းမာပုံနှင့် တစ်ယောက်မှာအာဟာရမပြည့်ဝ၍ ‌နေမကောင်းဖြစ်ပုံဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

Publisher Address

Publisher Phone Number