ဆာလောင်နေသော ခူကောင်ကလေး

ဤစာအုပ်တွင် နံနက်ပိုင်း၊ နေ့လည်ပိုင်း၊ ညနေပိုင်းစသောအချိန်များ နေ့ရက်များ၊ နေ့ရက်အမည်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများကို ကလေးများစိတ်ဝင်စားရန်အတွက် ခူကောင်လေးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြီးလာပုံနှင့် ယှဉ်ပြထားသည်။

Other information

Source

Drum Publication Group

Publisher Name

Drum Publication Group

Publisher Address

P.O Box 66, Kanchanaburi 71000, Thailand

Publisher Phone Number