အိုးကလေးနှစ်လုံးပုံပြင် (ပိုးကရင်)

သံလွင်မြင့်

လယ်သမားကြီးဆီမှာရေအိုးနှစ်လုံးရှိသည်။ တစ်လုံးမှာ ကွဲ၍ တစ်လုံးမှာ အကောင်းအတိုင်းရှိသော်လည်း နှစ်ခုစလုံး ကိုယ်စီတန်ဖိုးရှိကြောင်းကိုပြောပြထားတာတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number