စုပေါင်းညီညာပျော်စရာ (ရခိုင်)

သံလွင်မြင့်

ကျီးနှင့် ဘုတ်ငှက်တို့ဟာ အမျိုးအစားမတူသော်လည်းသူငယ်ချင်းအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ကြောင်း တစ်ခြားငှက်များကိုဥပမာပေးထားသောဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါသည်။သံလွင်မြင့်

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number