ကိုယ်စီတန်ဖိုး (ရခိုင်)

သံလွင်မြင့်

လူတိုင်းမှာတန်ဖိုးကိုယ်စီရှိတာကိုသိရှိစေရန် စာသင်ခန်းလေးထဲက ကျောက်သင်ပုန်းလေး၊ပန်းအိုးလေး၊ရေအိုးလေး၊တံမြက်စည်းလေးနှင့်အမှိုက်ပုံးလေးတို့က သရုပ်ပြထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number