Module One- Unit 5: Time Management

အချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် တူညီသောပမာဏရှိသည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အချို့သောလူများက ၎င်းကို အခြားသူများထက် များစွာအသုံးပြုကြသည်။ ဒီယူနစ်ကနေတစ်ဆင့် ကျောင်းအုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အချိန်တွေကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနည်းကို သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

Publisher Phone Number