Financial Accounting

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းအရောင်းအဝယ်ကိစ္စမြောက်များစွာကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အကျဉ်းချုံးခြင်း၊ အစီရင်ခံရာတွင်ပါဝင်သော နည်းစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စများကို ကျောင်းသားများနားလည်လွယ်အောင်အကြောင်းအရာစုံလင်စွာရေးသားရှင်းပြထားပြီး ဖြေရှင်းရန်လေ့ကျင့်ခန်းများလည်းပါဝင်သည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

Saylor Foundation

Publisher Address

Publisher Phone Number