Chapter 2: How to Work in Conditions of Change and Instability

ဆရာ ဆရာမများအား သင်ကြားနေချိန် ပတ်ဝန်းကျင် မတည်ငြိမ်းမှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုများ သင်ကြားရေးကို အနှာက်အယှက် မဖြစ်စေရန် လမ်းညွှန်ပေးသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

Publisher Phone Number