မီးမီးလေးရဲ့ဖိနပ်လေး

ဆရာမမင်းမင်း

ကလေးတို့လည်း မီးမီးလေးရဲ့ဖိနပ်လေးအတိုင်း အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေထိုင်ရမည်၊ အားငယ်သူကိုအားပေးကူညီရမည်ဟူ၍ ပညာပေးထားသောပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number