ကြောင်ပျံလေး (ရှမ်း)

သံလွင်မြင့်

ဝက်ဝံကြီးဟာကြောက်စရာသွင်ပြင်ရှိသော်လည်း စိတ်ကောင်းရှိကြောင်း ကြောင်ပျံဇာတ်လိုက်လေးသိရှိသွားပုံကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဝံကြီးဟာကြောက်စရာသွင်ပြင်ရှိသော်လည်း စိတ်ကောင်းရှိကြောင်း ကြောင်ပျံဇာတ်လိုက်လေးသိရှိသွားပုံကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number