အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား

Important Contacts (အေရးျကီး ဖုန္းနံပါတ္မ်ား)

Services (ဝန္ေဆာင္မႈ) Phone (ဖုန္းနံပါတ္) Address (လိပ္စာ)
Police   199  
Ambulance   192  
Fire   191  
 

Police Services (ရန္ကုန္ျမဳိ ့တြင္းရဲစခန္း လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား)

Services (ဝန္ေဆာင္မႈ) Phone (ဖုန္းနံပါတ္) Address (လိပ္စာ)
Police Headquarters   01 549309  
Division Police   01 245455  
Traffic Police   01500005  
Traffic Control   01 298651  
Airport Police   01 661956   အသံလႊင့္ရံုလမ္း။အနမ္းပင္ရပ္ကြက္။မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
Tourist Safety Unit   01 642742, 549209  
Ahlone   01 2207934   ၾကည့္ျမင္တုိင္ေအာက္လမ္း။ထာနာရပ္ကြက
Bahan   01 554630   ၃၃ကို႔မင္းကိုခ်င္းလမ္း။ေရတာရွည္ရပ္ကြက
Dagon   01374427   96ပဒံုမာလမ္း။ျပည္ရပ္ကြက္
Bayint Naung   01680774   သီရီမြန္ပါလာဇာရပ္ကြက္(၁)။မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ
Botahtaung   01291874, 291886   ၁၁၂-၄ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ ဘုရားၾကီးလမ္းရပ္ကြက္(၄)
Dagon Myothit (East)   01585191, 376166   မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ရပ္ကြက္ ၁၅၆ အေရွ႕ဒဂံု။
Dagon Myothit (North)   01 584109, 584436   အေနာ္ရထာလမ္း ရပ္ကြက္(၅) အေရွ႕ဒဂံု။
Dagon Myothit (South)   01 590093, 590070   အမွတ္(၂) မိန္းလမ္း ရပ္ကြက္ ၂၆။ေတာင္ဒဂံု။
Dawbon   01 556988, 554951   ယမံုနာလမ္း။ယမံုနာရပ္ကြက္(၂)
Hlaing   01 519531-2   ရန္ကုန္-အင္းစိမ္ လမ္း။ ရပ္ကြက္(၁၃)
Hlaing Tharyar   01 645015-6   ေညာင္တုန္းလမ္း။ရပ္ကြက္(၂)
Htauk Kyant   01 600032   ျပည္လမ္း။ေထာက္ၾကံ့လမ္းဆံုပိုင္ရပ္ကြက္။ မဂၤလာဒံု။
Insein   01 645821, 645819   ဘူတာရံုလမ္း၊ရြာအလယ္ရပ္ကြက္
Kamayut   01 536895, 534304   လွည္းတန္းလမ္း။ရပ္ကြက္(၆)
Kyautada   01 371054, 371049   ၁၈၈ ဆူးေလးဘုရားလမ္း ရပ္ကြက္(၁)
Kyeemyindine   01 535867, 537872   ၾကည့္ျမင္တုိင္အေပၚလမ္း။အုိဘုိရပ္ကြက္။
Lanmadaw   01 224528, 224642   ၅၀ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ရပ္ကြက္(၆)
Latha   01 253202-3   ၁၀၆/၁၁၈ လသာလမ္း။ရပ္ကြက္(၆)
Mayangone   01 660352, 660980   စြယ္ေတာ္ျမတ္လမ္း။ရပ္ကြက္(၅)
Mingalar Taung Nyunt   01 291034-5   ၁၁၆ ဗိုလ္မင္းေအာင္လမ္း။
Mingaladon   01 635074, 635148   ျပည္လမ္း။ခေရပင္ Junction။မဂၤလာဒံုေစ်းရပ္ကြက္။
North Okkalapa   9699384-5   ေခမာသီရီလမ္း။ဆရပ္ကြက္
Pabedan   01 371397-8   ၂၀၂-၄ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း
Padauk Chaung   01 681574   ဘုရင့္ေနာင္လမ္း။ရပ္ကြက္ (၄)။လွိဳင္
Pazundaung   01 291218, 291240   ၅၅-၉ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း။ရပ္ကြက္(၁၀)
Sanchaung   01 535184, 535905   ၂၄ ဓမၼေစတီလမ္း။ေျမနီကုန္း(ေတာင္)ရပ္ကြက္။
Seikkan   01 256920, 380348   ကမ္းနားလမ္း။မိသားစုရပ္ကြက္။
Shwe Paukkan   01 695561   ကမ္းနားလမ္း။မိသားစုရပ္ကြက္။
Shwe Pyi Thar   01 610667, 610664   ဘုရင့္ေနာင္လမ္း။ရပ္ကြက္(၈)
South Okkalapa   01 561398, 561642   သုမဂၤလာလမ္း။စာတုိက္မွတ္တုိင္။ရပ္ကြက္(၁၀)
Tamwe   01 556771, 556862   ၃၅၃ဗညားဒလလမ္း။ပ်ားရည္ဂံုး ရပ္ကြက္။
Thaketa   01 556865, 556749   ျမင္ေတာ္သာလမ္း။ရပ္ကြက္(၅)။
Thaung Gyi   01 688021   အေနာ္ရထာလမ္း။ရပ္ကြက္၁၁။လိွဳင္သာယာ
Thingangyun   01 562544, 562436   ၁၉ဦးစံေဖလမ္း။
Thuwunna   01 562588   သံသုမာလမ္း ၂၅။သုဝဏရပ္ကြက္။သဃၤန္းကၽႊန္း
Waibargi   9699138   ကံေကာ္လမ္း။ေဝဘာဂီရပ္ကြက္(၆)။ေျမာက္ ဥကၠလာပ။
Yankin   01 577190, 577071   သစၥာလမ္း။ရပ္ကြက္(၁) ရဲစခန္း။
 

Ambulance Services (အေရးေပၚ ေဆး႐ုံ ဝန္ေဆာင္မႈလိပ္စာမ်ား)

Services (ဝန္ေဆာင္မႈ) Phone (ဖုန္းနံပါတ္) Address (လိပ္စာ)
Academy Specialist Clinic   01 212980, 212886   ၃၃၅ ၾကည့္ျမင္တုိင္ေအာက္လမ္း။ထာနာရပ္ကြက္။အလံု။
Asia Royal General Hospital   01 538055   ၁၄ဗဟိုလမ္း။ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္။စမ္းေခ်ာင္း။
Ayeyarwady Foundation   01255819-39   ၁၂၃အလံျပဘုရား။ေယာမင္းၾကီးရပ္ကြက္။ဒဂံု။
Central Women's Hospital   01 222804-6, 222811   ဗဟိုလမ္း။ရပ္ကြက္(၈)။လမ္းမေတာ္။
Hla Tun Cancer Foundation   01 585134   အမွတ္ ၂ မိန္းလမ္းၾကီး။အေရွ႕ဒဂံု။
Pinlon   01 703301, 581329   ၉/၁ ဆရာစံလမ္း။ရပ္ကြက္ ၂၇။ေျမာက္ဒဂံု။
Pan Hlaing   01 684320-8   ပန္းလွိဳင္လမ္း။စက္မွုဇံု ၆။လွိဳင္သာယာ။
Red Cross   01 383685, 383680-1   ၄၂ ကမ္းနားလမ္း။ရပ္ကြက္ၾကီး (၇) ဗိုလ္တေထာင္။
Sakura Hospital   01512668-9, 510079   ၂၃ ရွင္ေစာျဖဴလမ္း။ပန္းလွိဳင္ရပ္ကြက္။စမ္းေခ်ာင္း။
Shwe Gone Dine Spealist Centre   01 544128, 544116, 541457, 542400, 542622   ေရႊဂံုတုိင္ ၇ လမ္း။ေက်ာ္ျမတ္ၾကီးဘုရားအေရွ႕ရပ္။ေတာင္ငါးထပ္ၾကီးရပ္ကြက္။ဗဟန္း။
Universities Hospital   01 535541   ၁၆၀ တကၠဳသိုလ္ရိပ္သာလမ္း။ကမာရြတ္ ရပ္ကြက္ (၉)
Worker’s Hospital   01 554455, 554319, 544647, 554444   က်ိဳကၠဆံလမ္း။နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္
Yangon Children Hospital   01 222807-10, 538914   ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာ ၂ လမ္း။ဗဟုိလမ္းေထာင့္။ဒဂံု။
Yangon General Hospital (New)   01 384493-5   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း။ရပ္ကြက္ၾကီး ၁၂ ျပည္လမ္းေထာင့္။လမ္းမေတာ္။
Yangon General Hospital West   01 222860-1   ၾကည့္ျမင္တုိင္ေအာက္လမ္း။သီတာလမ္း သီတာရပ္ကြက္ၾကည့္ျမင္တုိင္ ေထာင့္။
Yangon General Hospital   01 256112-5, 256123-31   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း လမ္းမေတာ္ ရပ္ကြက္ ၉။

Fire Services (မီးသတ္)

Services (ဝန္ေဆာင္မႈ) Phone (ဖုန္းနံပါတ္) Address (လိပ္စာ)
Fire Brigade Headquarters   01 666912-3   အုတ္ပံုဆိပ္လမ္း။မရမ္းကုန္း (၅) ရပ္ကြက္။
Central Fire Station   01 252011, 252022, 384420   ၁၂၉/၁၃၁ ဆူးေလဘုရားလမ္း။ေက်ာက္တံတား ရပ္ကြက္ ၁
Ahlone   01 220802   ၁၃၈/၁၅၀ ကမ္းနားလမ္း။သစ္ေတာ္ရပ္ကြက္။
Bayint Naung   01 681648   ဘုရင့္ေနာင္လမ္း။မရမ္းကုန္း။
Crash Fire Rescue   01 635048   ျပည္လမ္း။ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္။အနမ္းပင္ရပ္ကြက္။မဂၤလာဒံု။
Dagon North   01 584060   ပင္လံုလမ္း။ရပ္ကြက္ ၁၀။
Dagon Seikkan   09 73175954   Kwan Art Thar Min Street Ward 80
Dagon South   01 590071   ေအာင္ေဇယ်လမ္း။ရပ္ကြက္ ၂၆
Dawbon   01 553021   ေတဇလမ္း။ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္။
Hlaing   01 519578   ရန္ကုန္အင္းစိမ္လမ္း။ရပ္ကြက္ ၁၂
Hlaing Tharyar   01 645017, 707550   ေညာင္တုန္းလမ္း ရပ္ကြက္ ၃
Htauk Kyant   01 600178   ပဲခူးလမ္း။ရြာမ ရပ္ကြက္။မဂၤလာဒံု။
Insein   01 640070, 640987   လွိဳင္းျမစ္လမ္း။ေစ်းကုန္း(ေတာင္)္ရပ္ကြက္။
Kyauktada   01 252011, 252022   ၁၂၉-၁၃၁ ဆူးေလးဘုရားလမ္း။
Kyeemyindine   01 534825   ၁၉၃/၁၉၆ ၾကည့္ျမင္တုိင္ကမ္းနားလမ္း။မန္းက်ည္းတန္း(အေရွ႕ေျမာက္)ရပ္ကြက္။
Lay Daunt Kan   01 599467   ဘုရင့္ေနာင္လမ္းေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္။ေတာင္ဒဂံု။