ဇြန္ေဝယံရဲ႕ အ႐ုပ္

X Factor Myanmar ၂၀၁၆ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သလို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ သုံးေယာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအထိပါဝင္လာခဲ့တဲ့ ဇြန္ေဝယံရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္စီးရီး ထြက္ရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အ႐ုပ္လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဇြန္ေဝယံရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္စီးရီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္မွာ ဘိုဘိုေတးထုတ္လုပ္ေရးကေန ျဖန႔္ခ်ိေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္း ၁၂ ပုဒ္ပါဝင္တဲ့ အ႐ုပ္ စီးရီးမွာ ဇဝါ၊ ေဆာင္းဦးလွိုင္၊ ဖလိုင္း၊ ေကာင္းေကာင္း၊ ဥဂၢါ၊ ပိုင္မင္းဟိန္း၊ လုလင္ပ်ိဳ တို႔ေရးထားတဲ့ သီခ်င္းမ်ားပါဝင္ၿပီး Hy Bird Band, Aung Kyaw(KB), Ho Ho, Number 12 Band, Glock တို႔က တီးခတ္ေပးထားၾကပါတယ္။ စီးရီးထြက္တဲ့ ညေန ၃ နာရီမွ ၆ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Read more about ဇြန္ေဝယံရဲ႕ အ႐ုပ္[…]