ေတာ္ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းတဲ့ ပရဟိတေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေရစက္ခ်လႉဒါန္းပြဲ

ေတာ္ဝင္မိသားစုကုမၸဏီရဲ႕ CSR လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေတာ္ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကေန ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းထားတဲ့ ေတာ္ဝင္မဂၤလာလူေနအိပ္ေဆာင္နဲ႕ ေတာ္ဝင္မဂၤလာခန္းမ ေရစက္ခ်လႉဒါန္းပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္က အဆိုပါအေဆာက္အဦးတည္ရွိရာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးစံျပေက်း႐ြာရွိ ဘုရား ႀကီးမဂၤလာတိုက္ေက်ာင္း မဂၤလာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေက်ာင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲမွာ ေတာ္ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ဦးကိုကိုေထြး၊ ဗိုလ္ကေလးဦးတင့္ေအာင္နဲ႕အတူ တာဝန္ရွိသူေတြက ေတာ္ဝင္မဂၤလာခန္းမကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေတာ္ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ဦးကိုကိုေထြးက လႉဒါန္းရျခင္းအေၾကာင္းနဲ႕အတူ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး လႉဒါန္းမႈအစုစုကို ေရစက္ခ်ကာ အမွ်ေပးေဝခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါေတာ္ဝင္မဂၤလာလူေနေဆာင္ဟာဆိုရင္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ အလ်ားေပ ၁၀၀ ၊ အနံ ေပ ၃၀ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး ေတာ္ဝင္မဂၤလာခန္းမေဆာင္ကေတာ့ အလ်ား ၁၀၈ ေပ၊ Read more about ေတာ္ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းတဲ့ ပရဟိတေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေရစက္ခ်လႉဒါန္းပြဲ[…]